Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Optimal Norge AS sin nettside, optimalnorge.no.

Optimal Norge AS med (org. no.  994 824 066) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på www.optimalnorge.no.

Ta kontakt på mail: personvern@optimalnorge.no for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.